Skip to main content

Onderhoud van het zwembad


Welke technologie houdt het water schoon?

Een belangrijke bijdrage aan het behoud van de waterkwaliteit wordt geleverd door het filtersysteem en, in combinatie daarmee, een optimaal afgesteld waterhydraulisch systeem. Een goed afgestelde waterhydrauliek zorgt ervoor dat het water in het zwembad wordt verplaatst: Vers, gedesinfecteerd water stroomt in, gebruikt, „baden“ water stroomt eruit. Het gebruikte water wordt door een filtersysteem geleid, mechanisch gereinigd en stroomt – voorzien van het desinfectiemiddel – terug in het zwembad. De in- en uitgangen in het zwembad zijn ideaal ingericht, zodat het schone water zo snel mogelijk alle delen van het zwembad kan bereiken. Filtersystemen en waterhydrauliek worden in uw RivieraPool al tijdens de installatie optimaal afgesteld.

 

Als u de pH-waarden en het desinfectiemiddelgehalte van het zwembadwater niet handmatig wilt controleren en corrigeren, kunt u uw zwembad uitrusten met een automatische meet- en regelsysteem. Deze apparaten meten continu de pH-waarde en het gehalte aan ontsmettingsmiddelen – d.w.z. de parameters die bepalend zijn voor een goede waterkwaliteit – en geven automatisch de ontbrekende hoeveelheden ontsmettingsmiddelen opnieuw toe zonder dat persoonlijke interventie nodig is. Alleen af en toe moet u een handmatige meting uitvoeren en zo de geïntegreerde meettechniek controleren. Het systeem moet ten minste twee keer per jaar worden onderhouden. Geïntegreerde meet- en regelsystemen zijn complexe apparaten die speciaal zijn aangepast aan de behoeften van het zwembad.